.     .     .
۱۳۹۶/۰۴/۱۹

معرفی بخشدار سرولایت

قاسمعلی طالبی
بخشدار سرولایت شهرستان نیشابور

Gh_talebi@pnu.ac.ir    

 
الف – سوابق علمی و آموزشی:
 
 
1 –  کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد –  1375
2 –  کارشناس ارشد زیست شناسی از دانشگاه تربیت مدرس –  1378
 با معدل 18.06 و نمره پایان نامه 19.5
3 – گذراندن دوره صلاحیت مدرسی دانشگاهها با نمره عالی در دانشگاه تربیت مدرس
4 –  دبیر آموزش و پرورش
5 –  عضو هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور واحد سرولایت از 1382 تاکنون
6 –  سرگروه زیست شناسی منطقه سرولایت درسال های متعدد
7 –  مسئولیت راه اندازی و سرپرستی دانشگاه پیام نور واحد سرولایت از اردیبهشت 86 تا دی 1390
8 – دبیر ستاد برگزاری همایش « سیب زمینی غذای آینده» و عضو کمیته علمی آن
9 – عضو کمیته جذب خیرین دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
10 – کارشناس امور رفاهی و خیرین دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
11 – عضو کارگروه سه نفره استان در شورای راهبردی امور رفاهی دانشگاه پیام نور
12 – انتخاب به عنوان دبیر شورای توسعه سرولایت  با اتفاق آرای اعضای هیأت رییسه در شهریور 92
13 – عضو شورای سردبیری ماهنامه " آینه سرولایت"
14 – کارشناس امور آموزشی اداره آموزش و پرورش سرولایت80-1379
15 – کارشناس بازرسی و پاسخگویی یه شکایات اداره آموزش و پرورش سرولایت82-1380
16 – کارشناس آزمایشگاههای زیست شناسی و کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد؛  سال 1391
17- معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد
18 – بخشدار سرولایت از 1394
فعالیت های علمی و  مقالات چاپ شده :
الف-  پذیرش و ارایه مقاله پژوهشی به صورت سخنرانی در هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران در دانشگاه رازی کرمانشاه-1378
ب-   مقالات:
1 -  پروتئین های ضد یخ، چشم انداز نوین برای مقابله با سرما زدگی گیاهان - رشد آموزش زیست شناسی شماره 47
2 – بررسی عوامل تغذیه ای در ایجاد مقاومت گندم نسبت به یخبندان – مجله کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس –  شماره 4
3 – فلسفه گذر از آموزش معلم محور به آموزش فعال - رشد آموزش ابتدایی – شماره 46
4 – نگرش علمی مقدم بر روش علمی – رشد آموزش زیست شناسی- شماره 67
5 – شواهدی برای فهم اثر ورزش بر تغییرات بافت ماهیچه اسکلتی – مقاله ترجمه شده
6- مقالات متعدد در نشریه آینه سرولایت
7 – تقویت تعاونی ها گذرگاه توسعه پایدار روستا, خیام نامه شماره 305 ، 15 آبان 1395
ج - کتاب:
سازوکارهای ملکولی مقابله گیاهان با تنش های محیطی  - در حال تدوین
 
 

 


منبع : زیرپرتال فرمانداری نیشابور
تعداد بازدیدها : ۹۲۸

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

آماربازدیدکنندگان