سرپرست معاونت استاندار ی و فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور
ابوطالب جوان
سرپرست معاونت استاندار ی و فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور

    .     .     .

بخش میان جلگه دارای 3 دهیاری تمام وقت و 66 دهیاری پاره وقت می باشد.
لیست اسامی و شماره تماس:

ردیف نام و نام خانوادگی نام روستا تلفن همراه
1 قنبر علی رجبی ابراهیم آباد 9151533082
2 حسن احمد آبادی احمد آباد 9900788025
3 حسین اردمه اردمه 9158535210
4 حسین اصغر بهمدی ارغش 9155519872
5 معصومه عسکری نیا اسلام آباد 9150709288
6 محمد اکبر آبادی اکبر آباد 9159341167
7 زهرا فتح آبادی امیر آباد 9386049811
8 حسن منتظمی کریم زاده آستایش 9389101865
9 محمد شاکری باغجهان 9393148677
10 حسین زارعی باقریه 9151507486
11 حسن سبحانی بزق 9383535840
12 بتول رئیسی نژاد پاباز 9157645749
13 مهدیه پیرگزی پیرگز 9355176131
14 مجتبی تقی آبادی تقی آباد 9369789180
15 رقیه عادلی جنداب 9157136264
16 جابر سالاری چاه سالار 9156979049
17 مرضیه سالاری چاه نسر 9902997287
18 رضا علی آبادی حاجی آباد 9152400138
19 علی منظمی بافکر حسن آباد بلهر 9159205414
20 محمد علی فضلی حسین آباد بلهر 9159963208
21 رمضانعلی قدسی حسین آباد جنگل 9159515382
22 حسین حسین آبادی حسین آباد عرب 9351944527
23 علی اکبر حصاری حصارسرخ 9105714922
24 ایمان احمد آبادی حصارنو 9157672686
25 حمید رضا دادخواه خلیل آباد خیر آباد 9350801277
26 حسین اصغر طاهری دستفشاد 9151509352
27 هادی کلاهدرازی ده حسینی 9156844864
28 علی خدادای دهنو 9337157535
29 علی دهنوی دهنوشور 9151508499
30 مهدی خدادای ذمه 9150804898
31 محمدرضا کلاهدرازی ریزآب 9306617375
32 مهدی اسکندری ریگی 9159191680
33 علی شاکری رئیسی 9159341009
34 حمیده تهامی پور زرندی سالاری 9158591930
35 حسن سعد آبادی سعد آباد عرب 9374909796
36 علیرضا شاکری سلیمانی 9394789102
37 عباسعلی تیموری شورود 9150741674
38 مصطفی شهرآبادی شهر آباد 9368288450
39 امیر صمدیه شهر کهنه 9152426006
40 علی شبانیان شهرک امام 9388461319
41 نعمت صمدیه صمدیه 9154897290
42 موسی وزیری عبدل آباد 9155519510
43 هادی لزگی عشرت آباد 9158514338
44 محمدرضا بهمدی عطائیه 9909979011
45 محسن علی آبادی علی آباد 9159522596
46 کاظم شیر محمدی عنبرکه 9151532484
47 مجتبی فتح آبادی فتح آباد 9157133144
48 محمد حسن قدسی فدیشه 9159340976
49 مهدی قاسمی قاسم آباد دهنه 9159341129
50 حسن قاسمی قاسمی 9156861955
51 احمد سلیمانیان قره خان 9379786471
52 علی محمد زاده قلعه شیشه 9150591600
53 مجید صمدیه قوش آغل 9129158846
54 حسین شاکری کلاته حسن آباد 9378145295
55 محمد محمودآبادی کلاته محمود آباد 9159341226
56 صفرعلی هروی کوشک 9334327677
57 محبوبه کوشککی کوشکک 9356125407
58 فاطمه بلوکی گلبوسفلی 9158534681
59 مریم میرزاده گلبوعلیا 9024927688
60 احمد مهربان گلشن 9154036803
61 محمد گلقندشتی گلقندشت 9364354731
62 سمیه سلیمانیان ماروس 9331578328
63 محمد پاینده مسک آباد 9158521024
64 مهدی محمد پور مهدی آباد 9156240642
65 محمد میوندی میان بند 9150613654
66 عبدالله مصباح نصرآباد 9381893633
67 ابوالحسن دهقانی مقدم نعیم آباد 9302658252
68 مهدی امینی نوآباد 9157126640
69 نرگس اسکندرزاده همایی 9037454857
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

آماربازدیدکنندگان