معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور
ابوطالب جوان
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور

    .     .     .

راهنمای تاسیس سمن

برای تاسیس یک انجمن مراحل ذیل سپری می شود :
1) ثبت درخواست تاسیس سمن از طریق تکمیل فرم تقاضانامه در پورتال وزارت کشور و دریافت کد پیگیری
2) مراجعه به پورتال جهت اطلاع از نتیجه درخواست تاسیس یک هفته تا 10 روز پس از ثبت تقاضا
3) تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و اساسنامه از طریق سایت در صورت تایید تقاضای تاسیس سمن
4) مراجعه نماینده مؤسسین به اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد از وزارت کشور یا استانداریها و فرمانداریهای
کشور(با توجه به محدوده جغرافیای فعالیت سمن ( جهت تحویل مدارک ) 3 قطعه عکس، اصل و تصویر مدرک
تحصیلی یا ارائه مدرک معتبر برای 2 نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعالیت، کپی شناسنامه اعضاء، معرفی
نامه نماینده هیات موسس برای انجام تشریفات اداری)
5) تشکیل پرونده در دبیر خانه هیات نظارت و انجام استعلامات 4 گانه ( قوه قضائیه، اطلاعات، ناجا، تخصصی)
6) اخذ پاسخ استعلامها و طرح پرونده تاسیس سمن در هیات نظارت
7) برگزاری مجمع عمومی مو سس جهت تعیین هیات مدیره و بازر سان و ت صویب طرح اسا سنامه در صورت
موافقت هیات نظارت با تاسیس انجمن
8) معرفی سمن به ثبت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقی
9) تحویل پروانه تاسیس و فعالیت پس از دریافت روزنامه رسمی ثبت شرکتها


 

 دریافت فایل راهنمای تاسیس
 دریافت فایل راهنمای ثبت نام تأسیس سازمان های مردم نهاد
 دریافت فایل راهنمای تطبیق فعالیت سازمان های مردم نهاد

ثبت نام سازمان مردم نهاد

 

 

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

آماربازدیدکنندگان