سرپرست معاونت استاندار ی و فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور
ابوطالب جوان
سرپرست معاونت استاندار ی و فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور

    .     .     .
۱۳۹۶/۰۷/۲۰

دهیاریها
دهیاریهای بخش مرکزی نیشابور
بخش مرکزی نیشابور به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور در حال حاضر دارای 152 دهیاری می باشد که فهرست روستاهای دارای دهیاری و دهیاران منتخب (به تفکیک دهستان) به شرح ذیل می باشد.

لازم به ذکر است بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 6 روستای دیگر بخش واجد شرایط تاسیس دهیاری می باشند که مراحل اخذ مجوز و تاسیس دهیاریهای یاد شده از طریق فرمانداری و استانداری در دست پیگیری و اقدام می باشد.
 
دهستان نام روستا نام خانوادگی نام جنس تلفن همراه
بینالود اندراب عمارلو مهدی مرد 9155513655
بینالود بجنوعلیا آمارلو علی اکبر مرد 9371231208
بینالود برگشاهی بیات هادی مرد 9159208177
بینالود برمهان عمارلو علیرضا مرد 9354382437
بینالود بقیع حسنی اسماعیل مرد 9151504359
بینالود تلی جعفری محمود مرد 9153511698
بینالود چهارگوشلی زردکانلو غلامرضا مرد 9150514516
بینالود حیدرآباد طالبی محمد مرد 9159202045
بینالود زرنده عارفخانی رضا مرد 9156248174
بینالود سرچاه سرچاهی محمود مرد  9153006239
بینالود سیدآبادبارمعدن حسینی سیدرسول مرد 9151505903
بینالود قاسمیه عمارلو محمود مرد 9153513268
بینالود قرونه قرونه مهدی مرد 9155529031
بینالود کران عمارلو رضا مرد 9155685156
بینالود کلاته محمدجان عارفخانی علی اکبر مرد 9151501418
بینالود ماروسک کرانی فاطمه زن 9159192104
بینالود نصیرآباد عمارلو ابوالفضل مرد 9157131932
در بقاضی بهمان حسنی عطار سیدعلی اکبر مرد  9153064240
در بقاضی نوروزآباد بهرمانی شوکت زن 9356894274
در بقاضی  سه گنبد عربخانی رحمن مرد  9107609095
درب قاضی جوری اکبرآبادی داوود مرد 9151185369
دربقاضی ابراهیم آبادموری بلوچ بهمن مرد 9360393615
دربقاضی اسلام آبادعرب بهرامیان مهدی مرد 9365731790
دربقاضی امامیه خاتمی شرق بهاره زن 9152142770
دربقاضی باغ جعفرآباد سالار مرادی صادق مرد  9365140918
دربقاضی بحرودی محروقی حاجی محمد مرد 9151535107
دربقاضی بشروی سیفی حسن مرد 9158516330
دربقاضی تلخک زهرا نقدبیشی زن 9154976999
دربقاضی جیلو بورغلامی معصومه زن 9391482944
دربقاضی حسینی عربخانی حسنیه زن 9396393466
دربقاضی حقیه صادقی فاطمه  زن 9153511904
دربقاضی خوجان سلامت علی مرد 9364680165
دربقاضی ده شیب درودی سیدمصطفی مرد 9151531553
دربقاضی دهنولگزی خانی زهرا زن 9156129337
دربقاضی رحیم آباد رحیمی جعفر مرد 9353238162
دربقاضی روح آبادکال اله وردی حسن مرد 9305536739
دربقاضی شادمیانه سیدآبادی بتول زن 9356093668
دربقاضی عبیرآباد عبیری حمیدرضا مرد 9156520200
دربقاضی علی آبادشهید  محمدیان زهرا زن 9395230690
دربقاضی فردوس هراتی سمیرا زن 9388985689
دربقاضی قلعه نومهدی آباد فرید پور حوا زن 9351950657
دربقاضی کاریزصباح آهویی محمدحسن مرد  9153517849
دربقاضی کاریزک کنارکال نعمت یار علی مرد 9383526874
دربقاضی کاریزک کهنه تاتاری زهرا زن 9157129309
دربقاضی کریم آباد کریمی حمیدرضا مرد 9159190240
دربقاضی لک لک اشیان آشیانی ام البنین زن 9372646850
دربقاضی محمودآبادفضل بیات فاطمه زن 9154728043
دربقاضی نورآباد زره پوش صابره زن 9339035243
ریوند انجیدن انجیدنی اعظم زن 9354396987
ریوند آبجقان محمدی حسین مرد 9016123063
ریوند آهنگران آهنگرانی صفرعلی مرد 9156844467
ریوند بلقشه خیرآبادی مریم زن 9150285348
ریوند حکیم آباد خلیلی فر زهرا زن 9391933980
ریوند ده حبه لطفی حسین مرد 9357017889
ریوند ده داروغه محمدی علی اصغر مرد 9353505809
ریوند رحیم آباد گلشنی هادی زن 9378337296
ریوند روح آباد هفت آبادی حسن مرد 9153524917
ریوند شادمهرک لطفی حسن مرد 9151500614
ریوند شمسیه لطفی علیرضا مرد 9158591036
ریوند صالح آباد عشقی حسین مرد 9157129976
ریوند کارجیج خورشاهی حسین مرد 9159515439
ریوند گلشن حسن آبادی رضا مرد 9153519129
ریوند لطف آباد لطفی علیرضا مرد 9158591036
ریوند مبارکه لطفی حسن مرد 9151500614
ریوند محمدآباد زرگرانی فریدون مرد 9385216474
ریوند محیط آباد لطفی علیرضا مرد 9159524845
ریوند مظفرآباد کیانوش مقدم ولی مرد 9353731891
ریوند ملکنده نوکاریزی علی رضا مرد  9159516110
ریوند هلالی هلالیان علیرضا مرد 9152509794
ریوند  شمس آباد جعفری محسن مرد 9353375810
فضل ابوسعدی سعادتی امراله مرد 9159512675
فضل بشرآباد دلخانی رقیه زن 9151544953
فضل بوژان خدابخشی رسول مرد 9155529811
فضل بوژآباد عنایتی تبار محمد مرد 9157121883
فضل تحت منظر سیدحسینی زکیه سادات زن 9027273967
فضل تورانی بوژمهرانی ابوالفضل مرد 9151533255
فضل چاه بلند اسحاقی زهره زن 9302272745
فضل حسین آبادجدید فروتن نیا محسن مرد 9157016729
فضل حسین آبادناظر صمدی سامان مرد 9159380612
فضل حصار بلوچ مرتضی  مرد 9358109524
فضل حمیدآباد صمدیه جواد مرد 9151504902
فضل خرم آباد خرمی رضا مرد 9210741350
فضل دارالسلام  سلامی حجت مرد 9307927544
فضل دربهشت قدمیاری مجتبی مرد 9336043438
فضل دشت دشتی ولی مرد 9157128249
فضل ده شیخ ابوالفضلی حسین مرد 9397164059
فضل دهنوشیخلان نوری قاسم مرد 9330193848
فضل رود امامیان زهرا زن 9014305275
فضل سوقند سوقندی علی مرد 9399289165
فضل طرب آباد شهری حسن مرد 9152491079
فضل عباس آباد بیات ترک حمید مرد 9364566080
فضل عشرت آباد ملانوروزی حجت مرد 9156936090
فضل غار شهریان مهدیه سادات زن 9159516914
فضل فخریه محمدیان ریحانه زن 9151502245
فضل فرخک رضایی حسین مرد 9156524817
فضل فوشنجان سرداری فهیمه زن 9012317312
فضل فیلخانه کریمی جواد مرد 9309680446
فضل قریش آباد موسی الرضا حیدری مرد 9373247310
فضل قلعه نوعلیرضابیک عسکران ابوالقاسم مرد 9157596822
فضل قلعه نونعیم آباد محمدی الهام زن 9158778156
فضل معموری حمیدی علی اکبر مرد 9159517488
فضل یحیی آباد سالار علی مرد 9371629816
فضل  ادگ ادگی  علیرضا  مرد  9155515686
فضل  اسلام آبادلگزی سیرجانی  محمد مرد  9158534898
فضل  خوش بالا کمالی راد فهیمه زن 9152480341
فضل  سعدآباد نوری  محمدجواد  مرد  9353609657
مازول اریه آهنگ علی اکبر مرد 9151500438
مازول آبقوی حسینی فایزه سادات زن 9154752566
مازول باغشن گچ محمدی حسن مرد  9353757110
مازول بشنیج دشدکی حسین مرد 9353550551
مازول چهارباغ چهارباغ موسی مرد 9376934334
مازول حسن آبادامام جمعه روکی مهین زن 9153518860
مازول حصارگل اردمه علی مرد 9330935246
مازول خانلق خانلقی حسین مرد 9153510539
مازول خرمبک خرم فر هادی مرد 9156920551
مازول دامنجان دامنجانی حسن مرد 9159200959
مازول درختجوز حسینی مجتبی مرد 9151547330
مازول ده حلاج سنگونی   معصومه   زن 9151503698
مازول دهنوخالصه خدک محسن مرد 9155599211
مازول رینگان حسن آبادی حسین مرد 9159208306
مازول زرنده عبدالهی عین اله مرد 9159522013
مازول سامغان سامغانی سیدهادی مرد 9157226322
مازول سراب کوشک سوقندی آتنا زن 9105725684
مازول سنگونی علیزاده صغری زن 9154200762
مازول سه چوب سه چوبی محمدرضا مرد 9751534470
مازول سهل آباد بلوچیان جواد مرد 9159511327
مازول شاداب شادی حسن مرد 9158534779
مازول شهرک حسینی رسول مرد 9151535066
مازول صالحی حصاری  حسین مرد 9308769490
مازول طاغان طاغونی مهدی مرد 9151533816
مازول عشق آباد سعدآبادی احمد مرد 9151535213
مازول عیش آباد ضمیری اسماعیل مرد 9151504133
مازول فیض آبادگراب فرزین پور مجتبی مرد 9380690750
مازول کابلی کابلی حسین اصغر مرد 9156198469
مازول کلاغان دهنوی  رضا مرد 9159516687
مازول منظر هدایت سمیه زن 9105732893
مازول نقاب نقابی حسن مرد 9157007714
مازول  پیرکماج پیرانی علی اصغر مرد 9378337532
مازول  حاجیان نقابی سلیمان مرد 9156582387
مازول  حسن آبادسرتپه گودرزی علی مرد 9156015459
مازول  حصارجوق عیاشی  ابوالفضل  مرد  9358986507
مازول  خواجه بچه سیدآبادی شهربانو زن 9392079949
مازول  خیرآباد عسکرآبادی قربانعلی مرد 9361273975
مازول  رستم آباد رستمی  فاطمه  زن 9395087617
مازول  سیدآبادمیرزاخلیل توزندجانی  نرگس زن 9156206054
مازول  صومعه جعفری مهدی مرد 9151543912
مازول  فیض آبادزرنده حاتمی حسین مرد 9159510833
مازول  قطن آباد گبری محمد مرد  9153522652
مازول  قلعه نوجمشید پیرانی یوسف مرد 9151502985
مازول  میرآبادرینگان میری مجتبی مرد 9159733517
مازول  میرآبادمازول سرفرازی غلامرضا مرد  9153529972
مازول  یک لنگه لنکری علی مرد  9155512399

شرح وظایف و اختیارات دهیاری
 
دهیاری به عنوان نهاد متولی اداره امور روستا و تحقق بخش «توسعه پایدار روستایی» دارای وظایف متعدد گسترده ای می‌باشد که این وظایف در قانون شوراها، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی و برخی از قوانین دیگر تصریح شده است.
 
وظایف فوق‌الذکر را می‌توان در دو دسته کلی جای داد:
 
   وظایف خاص: که صرفاً توسط نهاد دهیاری باید انجام گیرد و نهاد موازی و دستگاه دیگری در این خصوص وظیفه ای ندارد. وظایفی مانند مدیریت پسماند های روستایی، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت آرامستان، اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا، وصول عوارض مصوب و صدور مجوز ساخت‌وساز و تفکیک اراضی از جمله این وظایف محسوب می‌شوند که ذاتاً توسط دهیار و دهیاری انجام می‌گیرد.
 
   وظایف عام: در این گونه وظایف، دهیاری بستر ساز  و تسهیل کننده وظایف سایر دستگاه‌های متولی توسعه عمران در سطح روستا می‌باشد. وظایفی مانند ثبت احوال، حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی در روستاها، صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، اجرای فرامین دولتی، حفظ نظم و امنیت محیط روستا، کمک به احداث تأسیسات آب، برق، گاز و تلفن در روستاها، پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشت عمومی روستا از قبیل کشتارگاه‌ها، نانوایی‌ها و…، معرفی و بازاریابی محصولات کشاورزی و صنایع دستی روستا، فراهم سازی زمینه های اشتغال در روستا، مناسب سازی فضای های عمومی روستا برای تردد جانبازان و معلولین جسمی – حرکتی مساعدت به خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت روستا و… در این بسته بندی جای می‌گیرد. این وظایف خاصیت معاضدتی و همکاری دارند که دهیار بایستی برای انجام آنها با دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی ذی‌ربط همکاری نموده و شرایط ایفای وظایف آن‌ها در روستا را فراهم نماید.
همچنین برخی از وظایف نیز بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان‌ها دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور مختلف توسعه روستایی به دهیاران واگذار می‌شود بر اساس بند ۱۳ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها (مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیئت وزیران) همکاری با سازمان‌ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن‌ها در سطح روستا از جمله وظایف دهیاری‌هاست که طبیعتاً این وظیفه حجم گسترده ای از اقدامات و فعالیت‌ها را برای نهاد دهیاری به همراه دارد. که در راستای اجرایی شدن این بند از وظایف دهیاری‌ها تاکنون تعداد ۱۲ تفاهم نامه با سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با امور روستا منعقد و بسترهای لازم برای همکاری مشترک فراهم شده است.
 
مجموعه ای از وظایف چند بعدی دهیاری
(وظایف چهل و هشت‌گانه دهیاری‌ها به ترتیب ذیل طبقه بندی و در پنجاه و دو مورد تبیین شده است)
 
    * وظایف ستادی واداری
–       اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تائید شورای اسلامی بخش رسیده و پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم است اجرا شود؛
–       انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش و اموال منقول و غیر منقول، مقاطعه، اجاره، استجاره؛
–       اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا؛
–       برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب؛
–       ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری برای شورا و رو نوشت آن به بخشداری؛
–       حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سؤالات در صورت تقاضای شورا؛
–       ارسال گزارش‌های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار؛
–       مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار دهیاری؛
–       اجرای مصوبات شورا؛

    *وظایف اقتصادی – مالی دهیاری
–       شناسایی زمینه های اشتغال در روستا و مساعدت در جهت تأمین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛
–       همکاری با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا با آرد ونان مرغوب؛
–       مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار موارد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آنها با هماهنگی مراجع قانونی ذی‌ربط؛
–       پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
–        معرفی خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن‌ها در حد امکانات؛
–       همکاری با شوراهای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب؛
–       تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی؛
–       وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین؛
–       تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج؛ توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا و معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه‌های ذی‌ربط؛
–       کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها؛ نیازها و نارسایی‌های اقتصادی و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی‌ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام؛
–       تعیین نرخ (آب؛ برق و مخابرات) تا زمان اقدام مراجع ذی‌ربط.
 
    *وظایف خدماتی- اجتماعی و سیاسی دهیاری
–       کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی‌ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم؛
–       تشویق و ترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم جهت رعایت سیاست‌های دولت؛
–       همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط؛
–       همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی و سعی در حل اختلافات محلی؛
–       اعلام فرامین و قوانین دولتی و پیگیری حسن اجرای آن؛
–       همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظائف آنها؛
–       جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار؛
–       همکاری با واحدهای امداد رسان در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و بلایای طبیعی؛
–       پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تأسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آن‌ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل آن؛
–       پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات خیریه، مؤسسات فرهنگی و …؛
–       تنظیف و نگهداری معابر؛ انهار عمومی، مجاری آبها و فاضلاب و لایروبی قنوات و تأمین آب و روشنایی در حد امکان.
 
   *وظایف عمرانی دهیاری
–       فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها، فضای سبز، ورزشی و آموزشی، مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و پیگیری طرح‌ها نظارت بر اجرای آن‌ها؛
–       صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند در چهار چوب ضوابط و استانداردهای اعلام شده دستگاه های ذی‌ربط با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها؛
–       همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جهت تعیین و اجرای طرح هادی روستا و ارائه پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن‌ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا؛
–       کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های عمرانی و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی‌ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم؛
–       مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا (در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرح‌های عمرانی روستا باید در چهارچوب طرح هادی اجرا شود)؛
–       تأمین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظائف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی؛
–       همکاری مؤثر با مسئولین ذی‌ربط حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا؛
–       تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تأمین آب روستایی در حد امکان؛
–       کمک در احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و مخابرات؛
–       ایجاد و ساماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام اموات؛
–       اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه‌ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا؛
–       تشریک مساعی با سازمان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئولان ذی‌ربط برای اداره، احداث، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات؛
–       همکاری و نگهداری و تأسیس راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا دستگاه‌های ذی‌ربط؛
–       گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن‌ها در جهت اجرای بند (ه) ماده (۶۸) قانون شورا.
 
    *وظایف خدماتی بهداشتی – زیست محیطی
–       پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار دام و عرضه گوشت؛
–       بهبود وضع زیست محیطی روستا؛
–       کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌هایی بهداشتی و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یادشده و ارائه آن به مسئولان ذی‌ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم؛
–       مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط؛
–       مراقبت بر وضع بهداشتی گرمابه‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها، قهوه خانه‌ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی‌ربط؛
–       مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری‌های واگیردار؛
–       همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری‌های انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام، اعلام مشاهده این‌گونه بیماری‌ها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی‌ربط، اهتمام به دور نگه‌داشتن بیماران مبتلا، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر بلا صاحب یا مضر.  
 


منبع : زیرپرتال فرمانداری نیشابور
۵۰۳۲


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظرات
محمد: با سلام سوال بندهاین است که مگر دهیار طبق قانون نباید از اعضای خانواده و فامیل درجه یک باشد پس جرا در روستای جاه بلند بخش مرکزی دهیار عروس شوزا انتخاب شده استکه این امر جز نارضایتی و بن بست عمرانی روستا هیج حاصل دیگری نداشته استو سبب دید منفی مردم نسبت به مسوولین. ذیربط شده اسلطفا اگر به فکر مردم هستید این موضوع را پیگیری کنید

  
موسی الرضا عارفخانی: قرق کردن زمینهای کشاورزی درنبود ما بعلت خشکسالی،درخواست ازادی اراضی جهت کشاورزی وامرارمعاش!سرولایت روستای رباطی بلوچ

  
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

آماربازدیدکنندگان